Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 10. máj 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Mário Bulla - MB
Nová ulica 297/41
919 30 Jaslovské Bohunice
Slovensko
E -mail: oou@mallekol.com
Telefónne číslo: +421905682824
IČ DPH: SK1029942903

Právny zástupca (zástupcovia) Mário Bulla - MB :

Mário Bulla

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Okresný úrad Trnava OU-TT-OZP1-2023/070465-3 pod licenciou alebo registračným číslom:

č. živnostenského registra 207-9464

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.